Waluta
AIROO SEAOO

Jak zamówić - Wysyłka towaru

  1. DO POLSKI
  2.   Z POLSKI

WYCENA

Krok 1 - Wycena przesyłki i składanie zapytania

Korzystając z szybkiej wyceny na stronie AIROO.com można bez trudu sprawdzić obowiązującą cenę transportu. Wystarczy podać kilka informacji m.in. wymiary i wagę towaru, który chcemy przewieźć. W następnym kroku możemy wybrać opcje dodatkowe: odprawę celną, dodatkowe ubezpieczenie, a także transport do miejsca rozładunku. Jeśli uznamy, że cena nam odpowiada i jesteśmy zdecydowani skorzystać z usługi, należy podać uzupełniające informacje o przesyłce.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc! Jeśli podczas składania zapytania nasunęły Ci się jakieś pytania lub masz problem
z wypełnieniem formularza, zadzwoń lub napisz do nas.


ZAMÓWIENIE

Krok 2 - Przyjęcie i realizacja zapytania

Po akceptacji zapytania system przesyła otrzymane dane do przewoźnika. Następnie, potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz numer rezerwacji w porcie załadunku zostają wysłane na podany adres email osoby składającej zapytanie.
Wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia przesyłane są także dane adresowe magazynu załadowcy i osoby odpowiedzialnej za przesyłkę po stronie załadowcy. Należy przekazać je swojemu partnerowi handlowemu w kraju załadunku.

Dodatkowo na podany adres email będą przesyłane wszystkie niezbędne dokumenty oraz aktualizacje statusów realizacji transportu danej przesyłki.


ZAŁADUNEK

Krok 3 - Nadanie przesyłki, Magazyn Załadunkowy

Z załadowcą kontaktuje się operator z portu załadunku i organizuje dostarczenie przesyłki do magazynu załadunkowego. Przesyłka musi być doręczona w wyznaczonym czasie oraz spełniać określone warunki, aby mogła być transportowana drogą powietrzną. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia przesyłki przez magazyn, a także między innymi informacje o rzeczywistych wymiarach oraz wadze ładunku.


TRANSPORT

Krok 4 - Transport lotniczy

Następuje moment w którym gotowa przesyłka, spełniająca wszelkie warunki wywozu z danego kraju, transportowana jest do samolotu. Po przejściu towaru z magazynu do samolotu przesyłany jest dowód zawarcia umowy przewozu w postaci listu przewozowego (Air Waybill). Przewidywany czas trwania transportu ładunku pomiędzy portami lotniczymi może wynieść od 1 do 4 dni.

Po dotarciu samolotu na lotnisko docelowe, transportowane ładunki zostają przeniesione do magazynu przewoźnika. Przesyłki będą w nim czekać aż do momentu zapłaty za usługi oraz dopełnienia formalności celnych i podatkowych.


USŁUGI CELNE

Krok 5 - Płatność za usługi oraz formalności celno-podatkowe

Do osoby składającej zapytanie zostaje wysłana informacja o przyjęciu przesyłki przez magazyn docelowy oraz faktura za wykonane usługi. Jeżeli została wybrana jedna z dodatkowych opcji jaką jest odprawa celna, niezbędne będzie przesłanie spedytorowi dokumentów koniecznych do jej wykonania m.in. faktura handlowa, packing list, świadectwo pochodzenia i ew. inne niezbędne dokumenty.

Dopiero po dokonaniu odprawy celnej wysłana zostaje informacja o długu celnym, który należy uregulować dokonując płatności na przesłany numer rachunku Izby Celnej. W momencie zaksięgowania wpłaty przez Urząd Celny system wysyła powiadomienie, które zawiera dokument potwierdzenia zwolnienia celnego (PZC). W tym momencie przesyłka jest zwalniana przez Urząd Celny do odbioru albo dalszego transportu.

Jeśli nie zostanie wybrana usługa odprawy celnej w AIROO.com, zlecający dokonuje jej we własnym zakresie. W dalszym ciągu opłacenie faktury oraz uiszczenie należności celno-podatkowych jest warunkiem zwolnienia towaru z magazynu.


TRANSPORT

Krok 6 - Odbiór przesyłki oraz jej transport do miejsca docelowego

Zwolniona przesyłka czeka na odbiór z magazynu. W przypadku, gdy podczas składania zapytania wybrano opcję dodatkową, transport dokonywany jest do miejsca docelowego.

 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport lotniczy i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna