Waluta
AIROO SEAOO

Dlaczego spedycja jest łatwa

Spedycja lotnicza widziana oczami Klienta wygląda na złożony i bardzo trudny proces. W rzeczywistości tak też jest – i dobrze, ponieważ wtedy możemy wykazać się profesjonalną znajomością tego zagadnienia spedycyjnego.

Praca z dobrym spedytorem ze strony Klienta wymaga przekazania wyłącznie podstawowych informacji dotyczących transportowanych towarów oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

Podczas importu towarów są to między innymi:

1. Dane dotyczące ładunku

 • nazwa i parametry
 • waga, wielkość partii (od tego zależy dobór odpowiedniej metody przewozu)
 • warunki dostawy

2. Dane dotyczące Załadowcy

 • nazwa i adres
 • telefon kontaktowy / e-mail
 • osoba kontaktowa prowadząca dany kontrakt

3. Relacja przemieszczania towaru

 • port załadunku
 • port wyładunku
i ewentualnie:
 • miejsce podjęcia towaru
 • miejsce dostawy towaru

4. Dodatkowe usługi

 • przeładunki
 • odprawa celna
 • rewizja
 • ubezpieczenie

Dysponując kompletem informacji podejmujemy się realizacji zlecenia spedycji lotniczej.

W oparciu o przekazane dane dokonujemy kalkulacji naszej usługi. W momencie akceptacji oferty przesyłamy Klientowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia i rozpoczynamy pracę podczas której:

 • kontaktujemy się ze spedytorem będącym naszym partnerem w kraju załadowcy i przesyłamy mu dane otrzymane od Zleceniodawcy
 • nasz partner nawiązuje kontakt z załadowcą i organizuje odbiór ładunku od załadowcy w celu przekazania go przewoźnikowi lotniczemu w porcie załadunku
 • w momencie nadania towaru nasz partner przekazuje nam lotniczy list przewozowy (AWB – Air Waybill) będący dowodem zawarcia umowy przewozu. Air Waybill jest dokumentem wartościowym na podstawie którego dokonać można odbioru przesyłki w porcie docelowym.

Abyśmy mogli szybko i sprawnie przygotować ładunek do odbioru, dalszej spedycji lub odprawy celnej konieczne jest przesłanie nam poniższych dokumentów.

1. Dotyczące przesyłki

 • faktura handlowa
 • tłumaczenie faktury (jeśli nie jest dwujęzyczna)
 • packing list
 • świadectwo pochodzenia (jeśli jest wymagane)
 • ewentualnie innych dokumentów, które są ważne w przypadku danego ładunku (np. kontyngent, pozwolenie importowe, świadectwo zdrowia i inne)

2. Dotyczące podmiotu

W przypadku przedsiębiorcy:
 • wypis z rejestru działalności lub KRS
 • NIP
 • Regon
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej
W przypadku osoby prywatnej:
 • kopia dowodu osobistego
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej

Gdy ładunek przybył do portu zgłaszany jest do odprawy celnej w odpowiedniej procedurze (odprawa importowa/tranzytowa lub inne procedury gospodarcze).

Po dokonaniu odprawy importowej przesyłamy informację o wysokości zobowiązań celno-podatkowych i po ich opłaceniu ładunek zostaje zwolniony spod dozoru celnego.

W chwili uiszczenia należności celno-podatkowych podejmujemy ładunek z portu i dostarczamy go do docelowej lokalizacji.

Fakturę za nasze usługi wystawiamy po dokonaniu wszelkich powyższych formalności.

Czy wiesz, że?

Air Waybill to lotniczy list przewozowy. Dokument wystawiany jest przez przewoźnika i stanowi najważniejszy dokument potwierdzający transport ładunku pomiędzy portami lotniczymi.


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport lotniczy i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna