Waluta
AIROO SEAOO

Dlaczego spedycja jest łatwa

Spedycja lotnicza widziana oczami Klienta wygląda na złożony i bardzo trudny proces. W rzeczywistości tak też jest – i dobrze, ponieważ wtedy możemy wykazać się profesjonalną znajomością tego zagadnienia spedycyjnego.

Praca z dobrym spedytorem ze strony Klienta wymaga przekazania wyłącznie podstawowych informacji dotyczących transportowanych towarów oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

Podczas importu towarów są to między innymi:

1. Dane dotyczące ładunku

 • nazwa i parametry
 • waga, wielkość partii (od tego zależy dobór odpowiedniej metody przewozu)
 • warunki dostawy

2. Dane dotyczące Załadowcy

 • nazwa i adres
 • telefon kontaktowy / e-mail
 • osoba kontaktowa prowadząca dany kontrakt

3. Relacja przemieszczania towaru

 • port załadunku
 • port wyładunku
i ewentualnie:
 • miejsce podjęcia towaru
 • miejsce dostawy towaru

4. Dodatkowe usługi

 • przeładunki
 • odprawa celna
 • rewizja
 • ubezpieczenie

Dysponując kompletem informacji podejmujemy się realizacji zlecenia spedycji lotniczej.

W oparciu o przekazane dane dokonujemy kalkulacji naszej usługi. W momencie akceptacji oferty przesyłamy Klientowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia i rozpoczynamy pracę podczas której:

 • kontaktujemy się ze spedytorem będącym naszym partnerem w kraju załadowcy i przesyłamy mu dane otrzymane od Zleceniodawcy
 • nasz partner nawiązuje kontakt z załadowcą i organizuje odbiór ładunku od załadowcy w celu przekazania go przewoźnikowi lotniczemu w porcie załadunku
 • w momencie nadania towaru nasz partner przekazuje nam lotniczy list przewozowy (AWB – Air Waybill) będący dowodem zawarcia umowy przewozu. Air Waybill jest dokumentem wartościowym na podstawie którego dokonać można odbioru przesyłki w porcie docelowym.

Abyśmy mogli szybko i sprawnie przygotować ładunek do odbioru, dalszej spedycji lub odprawy celnej konieczne jest przesłanie nam poniższych dokumentów.

1. Dotyczące przesyłki

 • faktura handlowa
 • tłumaczenie faktury (jeśli nie jest dwujęzyczna)
 • packing list
 • świadectwo pochodzenia (jeśli jest wymagane)
 • ewentualnie innych dokumentów, które są ważne w przypadku danego ładunku (np. kontyngent, pozwolenie importowe, świadectwo zdrowia i inne)

2. Dotyczące podmiotu

W przypadku przedsiębiorcy:
 • wypis z rejestru działalności lub KRS
 • NIP
 • Regon
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej
W przypadku osoby prywatnej:
 • kopia dowodu osobistego
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej

Gdy ładunek przybył do portu zgłaszany jest do odprawy celnej w odpowiedniej procedurze (odprawa importowa/tranzytowa lub inne procedury gospodarcze).

Po dokonaniu odprawy importowej przesyłamy informację o wysokości zobowiązań celno-podatkowych i po ich opłaceniu ładunek zostaje zwolniony spod dozoru celnego.

W chwili uiszczenia należności celno-podatkowych podejmujemy ładunek z portu i dostarczamy go do docelowej lokalizacji.

Fakturę za nasze usługi wystawiamy po dokonaniu wszelkich powyższych formalności.

Czy wiesz, że?

Formuła dostawy towaru CPT (Carriage Paid To) oznacza, że przewoźne opłacone jest przez sprzedawcę do określonego miejsca przeznaczenia. Od tego miejsca pozostałe koszty związane z transportem leżą w gestii importera.


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport lotniczy i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna